×

Årsplan 2021/2022

ÅRSPLAN 21/22

 

GRINDVOLL BARNEHAGE

Løkengutua 55, 2720 Grindvoll e-post: hege@grindvoll.com

Tlf: 61326183/93237352  org.nr: 990031541

Organisert i Private Barnehagers Landsforbund 

Sertifisert miljøfyrtårn 

 

 

 

Velkommen til barnehagen

I barnehagen vår har vi stor variasjon av områder som vi bruker flittig - både inne og ute. Vi ligger naturnært og landlig til, og har uendelige muligheter for ulik lek og aktivitet. Her er en liten presentasjon av rammene vi kan tilby:

 

Barnehagehuset

På huset har vi tilrettelagt for ulik lek og aktivitet. I 1. etasje er det typiske boltre-, klatre-leker og leker som er egnet for de minste som er framme. I 2.etasje er det mere småleker og konstruksjonsleker i tillegg til en mengde bøker og spill og formingsmateriell. Når vi er inne finner vi fram passende mengder med leker, driver med kreativ formingsaktivitet, leser, spiller, kler oss ut eller noe annet gøy. 

Vi har to inngjerdede områder i barnehagen vår: vesleskogen og bingen. Med de minste er det trygt med gjerde rundt oss, og de to områdene innbyr til aktivitet og lek på hver sin måte med Mummihus, sklie, sandkasse, redehuske m.m. i bingen, og skogsbunn, spennende røtter og trær m.m. i skogsbingen. Men - også de minste rusler selvsagt utenfor gjerdet på oppdagelsesferd i nærheten til fots eller på litt lengre turer med vogner eller bæremeis for de som ikke klarer å gå så langt enda.

 

Lavvoplassen og skoleplassen

Lavvoplassen og skoleplassen er hovedbasen for de eldste barna når vi er ute. Der har vi både lekeapparater og områder som egner seg til motorisk lek og aktivitet. På sommeren er det populært å sykle, og på vinteren har vi skøytebane og skiløyper på området vårt. Vi bytter litt ut hva vi har tilgjengelig inne i lavvoen også - og på den måten blir det en fin variasjon av herjelek, rollelek eller å  kose seg med et spill eller noe annet man kan pusle med inne i lavvoen. Kjøkkenhage og drivhus har vi også, og der bidrar barna med både å så, vanne og høste. Nytt av året er vårt eget sjørøverskip på områdetJ            

                                                                                                                                                                                         Nærområdet

I nærmeste nærområde har vi et lite skogholt vi bruker flittig. Vi kaller det trollskogen. 

Ovenfor trollskogen ligger skogslavvoen vår, og på det området bygges det kvisthytter, klatres i trær og lekes med naturmaterialer. 

Grindvolls egen blåmerkede sti går rett forbi barnehagen. De eldste barna er ofte på tur til Pynten eller andre turmål i Bolkenmarka. Noen ganger drar vi også på besøk for å hilse på sauer og lam, hester og høner - på gårder som ligger i gangavstand.

 . 

Felles oppmøtested for alle er barnehagehuset (eller bingen hvis vi er ute). Alle har også felles avslutning av dagen. I kjernetiden fra 9.30-14.30 deler vi oss i mindre grupper . Barnehagehuset og de to inngjerdede lekeområdene er hovedbase for småbarna, mens storbarna i hovedsak bruker lavvoplassen som sin base. Det kommer til å bli noen variasjoner for hvordan vi deler barnegruppa litt dag for dag - selv om tendensen vil være aldersnære grupper. Vi vurderer dette etter hvert som vi blir kjent, hvilke behov og interesser de ulike barna har og etter hva som passer best å delta på for det enkelte barn. Variasjonen i gruppeinndeling og oppholdssted fører til ulik lek, aktivitet og opplevelser gjennom uka. 

 

Hva jobber vi med i barnehagen?

Vi som jobber i barnehagen er opptatt av å bidra til at alle barn opplever mestring, glede og trivsel - og at de er betydningsfulle. Og leken er vårt aller viktigste fokusområde! Gjennom leken lærer barn sosiale ferdigheter, språk, om vennskap, om å ta hensyn, om å vente, om å løse konflikter og mye mer. Vår jobb er å være observante og bidra der det trengs. Noen ganger trengs det litt akutt hjelp til å løse en konflikt, andre ganger trengs det litt inspirasjon for å drive leken videre - noen trenger hjelp til å mestre sosiale relasjoner, noen trenger språklig støtte, noen trenger hjelp til å våge mer motorisk m.m. Uansett skal alle oppleve at barnehagen er et sted der de får støtte til å utvikle seg - og at her er det trygt og godt å være.

 

Vi voksne er ansvarlige for at dagen tilrettelegges på en god måte for alle barn ved f.eks. å tilrettelegge i miljøet og med situasjoner og aktiviteter som skaper en god ramme. Alle barn i barnehagen har sin egen primærkontakt som har et spesielt ansvar for å følge opp at hvert enkelt barn opplever nettopp trivsel, mestring og utvikling. Og ikke minst er et godt foreldresamarbeid viktig for oss! En god dialog ved henting og levering er naturlig her hos oss - og om det trengs litt mer ro rundt en samtale så setter vi av tid til detJ

 

Vi har også et ansvar for å inspirere til læring. Rammeplanen for barnehager legger føringer for områder vi skal jobbe med: natur/miljø/teknologi, kunst/kultur/kreativitet, språk/matematikk, kropp/helse/mat/livsmestring, nærmiljø/samfunn, etikk/religion/filosofi. 

Vi jobber med disse temaene gjennom leken, organiserte aktiviteter og dagligdagse gjøremål. Det er viktig å bidra med inspirasjon og kunnskap på områder der det allerede finnes en nysgjerrighet og motivasjon - men også finne måter å jobbe med områder på som er engasjerende og morsomt for barna. Det er faktisk bare da de lærer - og barn har rett til å medvirke i egen hverdagJ

                       

Våre aktiviteter gjennom året er knyttet til årstidene, miljøengasjement og våre tradisjoner:

August-oktober:                     Innkjøringstid/bli kjent, høstmarkedsaktiviteter, brannvern, miljøuker med fokus på innhøsting og søplesortering. 

November-desember:        Fugleforing, juleaktiviteter.

Januar-mars:                          Trolltema med kledning/karneval, vinteraktiviteter (skøyter/ski/aking), påske.

April-juni:                                  17.mai, fuglekasser, så- og plantetid, miljøuker. 

Fire uker i løpet av året arrangerer vi ”miljøuke”. Målet for disse ukene er å øke kunnskapsnivået, skape grunnlag for mer bevisste holdninger, innlemme hjemmene i miljøarbeid, utføre miljøagentarbeid i nærmiljøet på en positiv og inspirerende måte. 

Detaljerte  planer legges ut på kalenderen i MyKid. Der er det viktig at dere følger med! Der legger vi ut daglapp, korte beskjeder, periodebrev og bilder. 

 

Vår dagsplan:

7-9.30: Oppmøte og eventuelt frokost (medbrakt) for de som ønsker. Lek.

9.30-14.30: Kjernetid: organiserte aktiviteter, lunch med variert ukemeny, turer, sovetid, fruktmåltid (knekkebrød/brød og frukt)og lek.

14.30-17: Lek og avslutning av dagen.

Viktige datoer 21/22:

Tirsdag 3. august:                 første dag etter ferien

Onsdag 1. september:         foreldremøte kl.18.

Mandag 4.oktober:              førskoleforeldremøte kl.17

Tirsdag 12.oktober:              høstmarked kl. 15-17

Fredag 5.november:            planleggingsdag/barnehagen stengt

Torsdag 23.desember:       siste dag før juleferie

Mandag 3.januar:                 planleggingsdag/barnehagen stengt

Tirsdag 4.januar:                                    første dag etter juleferie

Fredag 8. april:                       siste dag før påskeferie

Tirsdag 19.april:                     planleggingsdag/barnehagen stengt

Onsdag 20.april:                    første dag etter påskeferie

Fredag 27.mai:                       planleggingsdag/barnehagen stengt

Fredag 1.juli:                           siste dag før sommerferie

Feriestengt i ukene 27,28,29 og 30. Mandag uke 31 er planleggingsdag.

 

Smitteverntiltak i barnehagen:

Under koronapandemien må vi alle forholde oss til enhver tid gjeldende smittevernregler for å holde smittetallene lave. I barnehagen vil organiseringen av barnegruppene, innhold og åpningstider berøres når ulike tiltak må settes inn. Ofte skjer endringene fort, men vi informerer så fort og så godt vi kan. Vår smitteverntiltaksplan beskriver hvilke tiltak vi lokalt iverksetter ved grønt, gult eller rødt nivå i tråd med råd fra kommuneoverlege og nasjonal smitteveileder. Denne planen finner dere på MyKid. Vi har som mål at barnehagen skal iverksette fornuftige tiltak i denne spesielle tiden på en måte som oppleves trygt for både barn, foreldre og ansatte samtidig som vi yter en så god og forsvarlig tjeneste som mulig.

Vi som jobber her:

 

 

Hege Utheim Øiom                     styrer/eier/pedagog                                                     

Morten Utheim Øiom               medeier/vaktmester/vikar

Trine Stabæk                                                     pedagog                                                                

Line Skirstad                                     pedagog                                                                

Tine Sørlie                                           fagarbeider                                                          

Katarina Zawierucha                                  assistent

Iselin Skoglund                              assistent

Ingerid Ohren Haugtvedt     vikar                                        

 

 

 

Velkommen til små og store - 

og spør om dere lurer på noeJ