×

Om oss

Vi tror på barnehagen som holdningsskapende og kulturformidlende arena, og tar barn og barndom på alvor! Med rammeplanen for barnehager som utgangspunkt, ønsker vi å verne om barndommens egenverdi. Hverdagen i Grindvoll er preget av aktiviteter med mening og gode alderstilpassede opplevelser og utfordringer. Gjennom året fordyper vi oss i ulike temaer og leker oss med forskjellige håndverk og teknikker. Skogen og kulturlandskapet i nærområdet blir flittig brukt.

Vi har organisert oss i alderstilpassede grupper utfra et ønske om å tilby hver alder rammer, betingelser, utfordringer og aktiviteter som støtter utvikling og trivsel best mulig:

1-årsgruppa , 2-3-årsgruppa og lavvogruppa for 4-5-åringer.